Transparant en voortvarend

Sija Interim Management heeft Louter bijgestaan met het organiseren en uitvoeren van een markt- en productonderzoek voor de nieuwe projectmanagementleergang “passie voor projecten”. SiJa heeft dit op een zeer transparante en voortvarende wijze opgepakt en uitgevoerd. Ook heeft SiJa Louter bijgestaan bij het inregelen van het inschrijfproces. SiJa acteerde zowel op tactisch als op operationeel gebied, waarmee zij Louter flink wat werk uit handen heeft genomen en heeft ontzorgd. Ook in de nazorg geeft SiJa blijk van betrokkenheid.