Sparringpartner en Structuur

Op een gestructureerde wijze hebben wij gewerkt aan het zoeken naar de meerwaarde van het nieuwe bedrijfsmodel in relatie tot de marketing- en acquisitiestrategie.
Simone blijft hierbij uiterst kritisch op een wijze die leidt tot het met elkaar productief achterhalen van de in te zetten koers. Zonder haar inbreng zou deze heroriëntatie minder scherp zijn uitgevoerd. Simone is hierbij een rustige, scherpe en prettige gesprekspartner.