Inzicht en gerichte profilering

Advies en opzet profielmatrix sleutelpositie – Architectenbureau

Advisering en opstellen profielmatrix voor sleutelpositie binnen de organisatie en organisatieontwikkeling. Inzicht verschaffen in denkproces en te volgen stappen en begeleiding in discussie voor gerichte profilering binnen de arbeidsmarkt.