Eerst bepalen, dan doen

Simone heeft via haar SiJa Commercie Scan onze organisatie doorgelicht om helder te krijgen welke dienstverlenende processen en focus op orde moeten zijn, wil profilering op de externe markt zinvol en succesvol zijn. Haar expertise heeft de noodzaak en volgorde van de te nemen stappen inzichtelijk gemaakt. Daarmee kunnen we als organisatie voor komend jaar een concreet actieplan uitzetten, met bijbehorende, doordachte focus op resultaat.