Aanpak tot optimale samenwerking afdeling incasso

Een hernieuwd incassoproces gestructureerd opzetten en inrichten aan de hand van heldere en gedragen uitgangspunten van de afdeling sociaal beheer & incasso. De uitgangspunten hebben we eerst gezamenlijk geformuleerd. Met het nieuwe proces en uitgangspunten wil de afdeling aansluiten op de veranderingen die men ziet bij de doelgroep van huurders. Er zijn veel kwetsbare huurders die moeite hebben met het betalen van de huur. Naast de proceskant, is er ook veel aandacht uitgegaan naar de persoonlijke en teamontwikkeling van de medewerkers. In het verlengde van de nieuwe werkwijze heb ik het team in beweging gebracht in anders denken en doen dan wat ze gewend waren.