Referenties

Doorontwikkeling innovatieve serviceorganisatie Techniek & Beheer – St. Anna Zorggroep

Voor St. Anna Zorggroep begeleid ik een maatwerk verbeterprogramma voor de doorontwikkeling van de afdeling Techniek en Beheer naar een innovatieve serviceorganisatie. De ondersteuning richt zich op het verbeteren van de interne en externe samenwerking en werksfeer als ook de werkafspraken van het preventief en planmatig onderhoud. De focus ligt op samen bouwen aan het programma en op het aanbrengen van richting en structuur zodat de klanttevredenheid verbetert, de afhandeling van meldingen sneller verloopt en kosten verlaagd worden.

 

 

St. Anna Zorggroep

Doorontwikkeling Leerhuis Samenwerkwijze

Dank je voor de wandellunch door Oss met een heerlijke cappuccino. Je hebt met ons gewerkt in enkele opdrachten in het Sociaal Domein voor de gemeente Oss, bij het team toegang Zorg &Welzijn en bij het leerhuis Samenwerkwijze. Werken met jou geeft onderbouwing aan waarom en wat we doen, op zoek naar het fundament van een team of een opdracht. Fijn met jouw kennis van systemisch werken, gericht op concretisering naar de praktijk en altijd in verbinding met het perspectief of met degene waarvoor we het doen. Dank je voor de samenwerking, de expertise die altijd prettig overbrengt en je betrokkenheid bij het sociaal domein en vooral met mensen.
We ontmoeten elkaar weer, tot ziens
Annemieke Ackermans

 

 

Annemieke Ackermans
Gemeente Oss

Doorontwikkeling Omgeving Toegang Gemeente Oss

De Toegang is het portaal waar inwoners van de gemeente Oss met vragen over zorg en welzijn terecht kunnen. De Toegang maakt deel uit van een breed speelveld binnen het sociale domein. In dit traject ben ik verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het netwerk van de Toegang. Dit betekent onder meer verheldering van de rol en impact van de Toegang binnen het sociale domein, vertaald naar vaardigheden, kennis en werkzaamheden ten behoeve van de medewerkers binnen het team Toegang.

Gemeente Oss

Procesbegeleiding pijler programma Samenwerkwijze Gemeente Oss

Procesbegeleiding van één van de pijlers van het Programma Samenwerkwijze van de Gemeente Oss.
In dit traject wordt gewerkt met inzichten en tools uit het Systeem Denken, om vanuit meerdere perspectieven te kunnen kijken naar samenwerkingsvraagstukken. Het doel is met deze inzichten en tools teams in beweging te krijgen en focus en structuur aan te brengen in de doorontwikkeling van de betreffende pijler.

Aanpak tot optimale samenwerking afdeling incasso

Een hernieuwd incassoproces gestructureerd opzetten en inrichten aan de hand van heldere en gedragen uitgangspunten van de afdeling sociaal beheer & incasso. De uitgangspunten hebben we eerst gezamenlijk geformuleerd. Met het nieuwe proces en uitgangspunten wil de afdeling aansluiten op de veranderingen die men ziet bij de doelgroep van huurders. Er zijn veel kwetsbare huurders die moeite hebben met het betalen van de huur. Naast de proceskant, is er ook veel aandacht uitgegaan naar de persoonlijke en teamontwikkeling van de medewerkers. In het verlengde van de nieuwe werkwijze heb ik het team in beweging gebracht in anders denken en doen dan wat ze gewend waren.

Doorontwikkeling marktgerichte organisatie

Simone heeft in 2018 een substantiële bijdrage geleverd aan kansen creëren en innovatie voor Juvans, maatschappelijk werk en dienstverlening . Door haar grote betrokkenheid en haar kennis van zaken heeft ze medewerkers en management gestimuleerd anders te denken en te doen. Zodanig dat het ook resultaat opleverde. Met haar vriendelijke open houding en het goede willen doen hebben wij heel prettig samen gewerkt en danken we Simone voor haar inzet voor Juvans, Cecile van Damme, bestuurder Juvans

Cecile van Damme
Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Transitie Manager Facilitiaire Zaken en Vastgoed

Simone heeft ruim een half jaar op interim basis gewerkt als manager facilitaire zaken & vastgoed. Zij heeft op een kundige wijze de afdeling weer structuur gegeven en heeft zorggedragen voor flinke kostenbesparingen. Daarna is ze een klein jaar transitiemanager geweest voor deze afdeling. In deze pittige opdracht heeft zij gezorgd voor flexibilisering van de afdeling door een groot deel van de werkzaamheden te outsourcen. Simone is zeer prettig om mee samen te werken, pakt dingen snel op, kent haar wegen, heeft een relevant netwerk, is een doorzetter en behaalt goede resultaten.

Gio de Greef
IrisZorg

Kwartiermaker Facilitaire Zaken & Vastgoed

Als Kwartiermaker Facilitaire Zaken & Vastgoed verantwoordelijk voor het opstellen van een inrichtingsplan van de afdeling. Het formuleren van de inhoudelijke visie en positie van Facilitaire Zaken en Vastgoed voor de komende jaren en de vertaling naar processen, activiteiten en capaciteit om te komen tot verbetering van de resultaten en bedrijfsvoering van dit onderdeel.

Gio de Greef

Kracht en beweging

Simone weet mensen de kracht in zichzelf te laten ontdekken en ze in beweging te brengen om grote stappen te zetten in hun persoonlijke ontwikkeling. Het is mooi om te zien dat ze snel vertrouwen weet te verdienen van het team en daardoor ook snel resultaten haalt. En dat vertrouwen krijgt ze dus ook van de opdrachtgever. Met gemak en een goed gevoel geeft je dingen uit handen aan haar. Alles is communicatie....

Chris Pettersson
De Alliantie Gooi en Vechtstreek

Focus, positive energy and dedication

Simone started working for us in 2013, and initially assisted in shaping our strategy for going external to the University with our language training offers. Over the last year Simone doubled as acquisition and Sales manager, with an eye to help us execute our external acquisition plan. With her knowledge and experience in the field of language business, Simone was an ideal sparring partner. As a person I value her team focus, her positive energy and dedication to achieve results. As a result, Maastricht University Language Centre is now a more professional team, and I can only recommend Simone for that achievement.

Peter Wilms van Kersbergen
Maastricht University

Open mind and inspiring approach

In 2015 Simone and I started to work together on the sales team at the Language Centre at Maastricht University. She was the expert and I joined her in our activities to promote our services and build new relationships outside the University. As an interim-manager she was the ideal sparring partner, with a clear vision and always well organized. As a collegue she was valuable because I could rely on her sharp and quick judgements that helped me to set the right priorities. Her attitude was always positive, dedicated and down-to-earth. Working together was pleasant because of her open mind and inspiring approach. With her great social skills she easily made contact with everyone inside and outside the university. What I enjoyed most were her coaching skills and her encouragements to share our ideas. She provided the LC with new ways of communication and collaboration, which improved our organisation.

Marieke van Paassen
Language Centre Maastricht University

Scherp inzicht

Simone Janiczak is een open en warme persoonlijkheid met een bijzonder scherp inzicht in commerciële processen en het begeleiden van teams. Ik werk met Simone samen vanuit verschillende invalshoeken en zij weet me altijd te verrassen met haar vakkundigheid, openheid, duidelijkheid en frisse blik. Ik kan haar dan ook van harte aanbevelen.

Moniek in den Bosch
Moohr

Acquisitie gewoon leuk geworden

Simone heeft mij geholpen om op een effectieve en pragmatische manier mij mijn verhaal te (laten) vertellen. Met praktijkgerichte ondersteuning, coaching, structuur, focus en gerichte tools is acquisitie gewoon leuk geworden.

Ivo van Wijk
Force Sept

Expert en integer

Ten behoeve van een ontwikkelings- c.q. coachingstraject traject i.v.m. een a.s. reorganisatie heb ik SiJa Interim management benaderd. Hiertoe heeft zij individuele gesprekken gevoerd met medewerkers in het team. Het was de eerste keer dat ik met SiJa interim management samenwerkte. Ik heb Simone leren kennen als een open, laagdrempelige, integere en betrouwbare samenwerkingspartner. Simone heeft veel ervaring in het coachen van teams en medewerkers. Hierdoor komt zij snel "to the point" en is daarbij respectvol en zorgvuldig. Door haar plezierige, open houding en communicatie is Simone heel goed in staat het vertrouwen van haar gesprekspartner te winnen en daarmee de verbinding tot stand te brengen en haar doel te bereiken. De kwaliteit van het door haar geleverde eindproduct is meer dan prima! Ik heb de samenwerking met Simone als bijzonder plezierig ervaren

 

Inge Boltjes, manager woonadvies
De Alliantie Gooi en Vechtstreek

De Alliantie is een woningcorporatie met woningen in het noorden van de Randstad. Met bijna 60.000 woningen is de Alliantie een van de grootste woningcorporaties in Nederland

Great Results, Personable, Expert

We have been working with Simone for some months now and her straightforward way of working perfectly suits our needs. She listens well, is not afraid to ask pivotal questions and provides valuable insights on various occasions. But above all that, she's a very friendly, humorous and great person to work with. I would highly recommend anyone working with Simone on both short and long term projects

 

 

 

Boudewijn Goossens

Boot tekst en taal is in ruim 30 jaar uitgegroeid tot een toonaangevend en internationaal opererend bedrijf en is gespecialiseerd in tolk- en vertaaldiensten. Daarnaast biedt Boot ook maatwerk taaltrainingen en cursussen

Implementatie en Begeleiding Commercie

Naar aanleiding van de uitgevoerde Commercie Scan en marktonderzoek, vindt uitvoering plaats van de gegeven adviezen gericht op de opzet en begeleiding van de commerciele structuur, activiteiten en competenties binnen het Talencentrum van de Universiteit Maastricht.

Peter Wilms van Kersbergen
Talencentrum Universiteit Maastricht

Klankborden

Optreden als sparringpartner en begeleiding van marketingactiviteiten voor startende onderneming binnen de bouwsector.

Ronald van den Berg
BergWater

Onderzoek opleidingsbehoefte

Onderzoekstraject uitgevoerd om de opleidingsbehoefte binnen de doelgroep inzichtelijk te maken met als doel het huidige aanbod ‘op maat’ verder uit te breiden.
Tijdens de uitvoering van het onderzoek hebben wij Simone leren kennen als een enthousiaste, kritische en meedenkende partij.

Opleidingsinstituut bouw- en vastgoedbranche

Eerst bepalen, dan doen

Simone heeft via haar SiJa Commercie Scan onze organisatie doorgelicht om helder te krijgen welke dienstverlenende processen en focus op orde moeten zijn, wil profilering op de externe markt zinvol en succesvol zijn. Haar expertise heeft de noodzaak en volgorde van de te nemen stappen inzichtelijk gemaakt. Daarmee kunnen we als organisatie voor komend jaar een concreet actieplan uitzetten, met bijbehorende, doordachte focus op resultaat.

 

Peter Wilms van Kersbergen

Sparringpartner en Structuur

Op een gestructureerde wijze hebben wij gewerkt aan het zoeken naar de meerwaarde van het nieuwe bedrijfsmodel in relatie tot de marketing- en acquisitiestrategie.
Simone blijft hierbij uiterst kritisch op een wijze die leidt tot het met elkaar productief achterhalen van de in te zetten koers. Zonder haar inbreng zou deze heroriëntatie minder scherp zijn uitgevoerd. Simone is hierbij een rustige, scherpe en prettige gesprekspartner.

 

Ronald van den Berg
N.Kraaijeveld Constructieve Waterbouw

Inzicht en gerichte profilering

Advies en opzet profielmatrix sleutelpositie - Architectenbureau

Advisering en opstellen profielmatrix voor sleutelpositie binnen de organisatie en organisatieontwikkeling. Inzicht verschaffen in denkproces en te volgen stappen en begeleiding in discussie voor gerichte profilering binnen de arbeidsmarkt.

: op aanvraag
een gerenommeerd architectenbureau

Transparant en voortvarend

Sija Interim Management heeft Louter bijgestaan met het organiseren en uitvoeren van een markt- en productonderzoek voor de nieuwe projectmanagementleergang "passie voor projecten". SiJa heeft dit op een zeer transparante en voortvarende wijze opgepakt en uitgevoerd. Ook heeft SiJa Louter bijgestaan bij het inregelen van het inschrijfproces. SiJa acteerde zowel op tactisch als op operationeel gebied, waarmee zij Louter flink wat werk uit handen heeft genomen en heeft ontzorgd. Ook in de nazorg geeft SiJa blijk van betrokkenheid.

Erin Tselekis

Project: Passie voor projecten

  • Behoefte- en productanalyse van projectmanagementleergang;
  • Advisering omtrent vermarkten van de leergang;
  • Procesbeschrijving en inregelen inschrijfproces;
  • Begeleiding van Pitch en Unique Selling Points leergang.

Kwaliteit en deskundigheid

In de periode dat Simone als Client Relations manager werkte voor Language Institute Regina Coeli (beter bekend als 'De Nonnen van Vught'), heeft zij niet alleen nieuwe klantcontacten gelegd in Nederland en daarbuiten (met name in Duitsland), maar ook bestaande contacten gereactiveerd. Daarbij was kwaliteit voor Simone, net als voor Regina Coeli, de leidraad. Simone was een zeer deskundige collega, die niet alleen over de juiste skills voor haar taak beschikte, maar ook haar talen uitstekend beheerste.

Esther van Berkel

Language Institute Regina Coeli is specialist in intensieve individuele maatwerk taaltrainingen. Als Manager Client Relations was ik verantwoordelijk voor het relatiebeheer en het genereren van new business van internationale corporate opdrachtgevers in Nederland en Duitsland.

Op Simone kan je bouwen en vertrouwen!

Ik heb Simone gevraagd voor Adapte te komen werken om een nieuwe business op te zetten op tactisch en strategisch niveau. Nieuwe opdrachtgevers en hoog gekwalificeerde medewerkers heeft zij door focus en doorzettingsvermogen aan de organisatie weten te binden. Daarnaast heeft zij bijgedragen het accountmanagement voor de interne organisatie naar een hoger plan te tillen. Simone snapt het proces én uitvoering van relatiemanagement als geen ander. Als sparringpartner hield ze mij scherp en bekijkt ze zaken vanuit meerdere kanten. Op Simone kan je bouwen en vertrouwen!

Jeroen Kon

Adapté, onderdeel van het beursgenoteerde TMC, is een recruitment en assessment organisatie voor hoog opgeleide specialisten binnen de bouw en civiele techniek.
Als Business Manager Bouw en Civiele techniek heb ik een nieuwe dienstverlening op gebied van detachering opgezet voor technisch specialisten in belangrijke tactische en strategische functies binnen infrastructurele projecten.