Dienstverlening

Simone Janiczak kan in opdracht diverse onderzoeken en analyses voor u verzorgen en aan de hand daarvan deskundig adviseren. Adviezen die SiJa desgewenst ook graag voor u implementeert en realiseert. Daarnaast kunt u haar ook vanwege haar brede ervaring, ter ondersteuning of ter (tijdelijke) vervanging, freelance inzetten in allerlei resultaatgerichte functies. U kunt hier meer lezen over deze diensten van SiJa.

Analyse en advies

Met uw bedrijfsdoelstellingen als vertrekpunt kijkt SiJa met een commercieel oog kritisch naar de huidige situatie. Hoe activiteiten, processen en medewerkers in lijn met de organisatiestrategie? Welke inzet en aanpak is passend bij uw organisatie? Welke behoefte heeft uw (interne of externe) klant en hoe is de afstemming met uw product of dienst? Hoe zijn uw afdelingsactiviteiten in verhouding tot uw interne processen georganiseerd? Welke mensen zijn daarbij betrokken en zijn dit proceseigenaren? En hoe tevreden zijn uw stakeholders momenteel en waarom?

Het antwoord krijgen op, onder andere, bovenstaande vragen en het bewust worden van hoe het gaat, is al 50% van de winst. Aan de hand van SiJa’s speciaal hiervoor ontwikkelde analyse – ziet en weet u wat er goed gaat en wat beter kan. SiJa zet u graag aan het denken.

Op basis van deze analyse krijgt u desgewenst een advies. SiJa maakt daarin goed onderbouwde en duidelijke keuzes ‘Wat doen we wel’ en ‘wat doen we niet’ en stippelt een route uit. Een weg die u kunt gaan om uw doel te bereiken. Geen vaag rapport maar een zeer praktische handleiding om uw activiteiten en interne processen te verbeteren en uw bedrijfsdoelstellingen te behalen.

Implementatie en realisatie

SiJa voert graag en met verve de gegeven adviezen uit. Van het opzetten of herinrichten van bedrijfsprocessen, het meenemen van medewerkers in veranderingen, tot en met de inbedding en nazorg. SiJa helpt u met alles wat nodig is om uw activiteiten en interne processen te optimaliseren en te stroomlijnen en bedrijfsdoelen te behalen.

Ze neemt het voortouw en neemt u en uw medewerkers mee. Draagvlak is een voorwaarde voor succes, SiJa weet dat als geen ander en handelt daar ook naar. De capaciteit om de juiste voorwaarden te creëren die een goede samenwerking mogelijk maken en de talenten zien en benutten van ieder individu is daarbij een sterk punt van SiJa.

Bovendien verliest SiJa gedurende het project nooit de eindbestemming uit het oog. Met focus en doorzettingsvermogen worden doelen behaald binnen de daarvoor gestelde termijn. SiJa is getting the job done.

Klankborden en coachen

Merkt u dat uw organisatie moeite heeft met het initiëren en succesvol doorlopen van nieuwe, veranderende trajecten? Of zijn er specifieke onderdelen in de bedrijfsvoering en klantgerichtheid die als lastig worden ervaren?

Wilt u graag eens klankborden over een resultaatgerichte aanpak en activiteiten voor een deskundig en onafhankelijk advies? Op een positief kritische een meedenkende manier houdt SiJa u graag een spiegel voor. Naast een frisse blik op bedrijfsprocessen en activiteiten is ook de ontwikkeling van commerciële, ondernemende vaardigheden bij SiJa in goede handen. Coaching on the job voor praktische ondersteuning van u en uw team om met de juiste kennis en plezier voor succes te gaan.

Vervangen en ondersteunen

Ook biedt SiJa graag ondersteuning aan bedrijven. Zo kunt u Simone Janiczak op interim basis inschakelen als ondersteuning van het management in drukke en roerige tijden. Simone doorziet snel wat er moet gebeuren en hoe; ze neemt u werk uit handen en pakt op wat nodig is.