Hoe bijzonder dat deze crisis ook kansen creëert

Kansen voor woningcorporaties ten tijde van de corona crisis
Door alle corona perikelen hebben we met een nieuwe werkelijkheid en nieuwe uitdagingen te maken. Soms piept en kraakt het in organisaties en is het raadzaam nu al te anticiperen op hoe je team, je afdeling of bedrijf er uit moet komen te zien. Dit gaat altijd gepaard met verandering en daar is juist nu de gelegenheid voor. Hét moment voor anders denken en werken, vastgeroeste patronen doorbreken en werkstructuren onder de loep te nemen en aan te pakken. Via deze blog krijg je een inkijk in één van mijn opdrachten over anders denken en werken en processen opnieuw inrichten. Woningcorporatie BrabantWonen mocht ik ondersteunen met mijn aanpak richting een positief resultaat in het terugdringen van huurachterstand. Een belangrijke verbetering, juist nu omdat door de corona crisis de betalingsproblemen toenemen.

Aanpak tot optimale samenwerking
De afdeling incasso van BrabantWonen wilde graag hun proces verbeteren. Er waren verschillen tussen beide locaties over hoe ze omgingen met huurachterstanden, zowel in aanpak als in denkwijze. Daarbij constateerden ze gezamenlijk dat het te lang duurde voor dat een huurachterstand in beeld was en daardoor al gegroeid was. En dan was het voor hen en voor samenwerkende partijen erg lastig om in een korte tijd naar een oplossing te zoeken. Er waren allerlei kansen tot verbetering. Waar begin je dan?

Structureren en in beweging brengen
Mijn opdracht bestond uit een hernieuwd incassoproces gestructureerd opzetten en inrichten aan de hand van heldere en gedragen uitgangspunten van de afdeling sociaal beheer & incasso. De uitgangspunten hebben we eerst gezamenlijk geformuleerd. Met het nieuwe proces en uitgangspunten wil de afdeling aansluiten op de veranderingen die men ziet bij de doelgroep van huurders. Er zijn veel kwetsbare huurders die moeite hebben met het betalen van de huur. Naast de proceskant, is er ook veel aandacht uitgegaan naar de persoonlijke en teamontwikkeling van de medewerkers. In het verlengde van de nieuwe werkwijze heb ik het team in beweging gebracht in anders denken en werken dan ze gewend waren.

Samen werken aan oplossingen
De incassomedewerkers hebben sinds de invoering van het nieuwe proces meer en vaker contact met huurders. Dat is nodig om te kijken wat mogelijk is in de situatie van de huurder om vandaaruit samen aan de juiste oplossing te werken. Zo help je immers huurachterstanden te voorkomen en op te lossen. Naast de verbinding met de huurders is ook de verbinding met samenwerkingspartners verbeterd. Voor het incassoteam is het proces korter geworden en zijn er duidelijke werkafspraken gemaakt. Dat werkt veel prettiger én efficiënter. Zo’n traject samen doen en beleven zorgt er tevens voor dat je elkaar beter leert kennen en van elkaars expertise gebruik gaat maken. De eerste positieve resultaten in huurachterstand en betalingsregelingen zijn ook al zichtbaar.

Begeleiding door Simone Janiczak
Het stimuleren en faciliteren van medewerkers en teams in anders denken en werken vanuit een marktgerichte insteek doe ik graag. Net als processen eenvoudig maken en structuur aanbrengen. Als zelfstandig interim- en projectmanager binnen de non-profit sector verbind ik klant, medewerkers, processen en resultaten met elkaar.
Meer weten? Ik bespreek graag de mogelijkheden. Bel of mail:
Simone Janiczak   06 – 5582 4843   simone@sija-interimmanagement.nl